Krajowa Konferencja Automatyki organizowana jest od 1958 roku co trzy lata przez różne ośrodki naukowe prowadzące działalność naukowo–badawczą w zakresie automatyki i robotyki oraz technik i teorii sterowania. Konferencja KKA’2014 stanowi tradycyjne krajowe forum prezentacji

wyników oryginalnych prac naukowo–badawczych i aplikacyjnych w w dziedzinie automatyki, techniki systemów i robotyki. Intencją Organizatorów jest integracja instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu skupionych wokół problematyki automatyki i robotyki. Zaakceptowane prace, które będą wygłoszone podczas KKA 2014, zostaną wydane w formie książki w serii Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN po odbyciu się konferencji.

Tematyka konferencji dotyczy następujących zagadnień: teoretyczne podstawy projektowania systemów automatycznego sterowania, analiza systemowa oraz jej zastosowania techniczne i nietechniczne, badania operacyjne w automatyce, inżynieria wiedzy, sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe w automatyce i technice systemów, komputerowe systemy automatyki, automatyzacja, robotyzacja i elastyczne systemy produkcyjne, podstawy robotyki, modelowanie, planowanie ruchu i sterowanie robotów, roboty nieholonomiczne, percepcja i interakcje człowiek-robot, roboty inteligentne, układy wielorobotowe, zastosowania robotyki, robotyzacja procesów przemysłowych, problemy projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów automatyki, praktyczne przykłady realizacji systemów automatyzacji, systemy mechatroniczne, płynowe urządzenia automatyki, systemy kształcenia w automatyce.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu od 8 do 10 września 2014. Organizatorami konferencji są Politechnika Wrocławska i Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk.