image00001big

image00002big

image00003big

image00004big

Kolory rur (np. poliamidowych PU12)

Wyraźne oznakowanie przewodu rurowego w zależności od przesyłanego medium przepływającego jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego uruchomienia oraz skutecznego gaszenia pożarów. Znakowanie powinno wskazywać na niebezpieczeństwa, aby w ten sposób zapobiec zwielokrotnieniu ryzyka. Dotyczy to przede wszystkim instalacji przemysłowych, gdzie wiele przewodów przebiega obok siebie. Znakowania dokonuje się poprzez umieszczenie kolorowych tabliczek, nalepek, kolorowych pierścieni albo zastosowanie kolorowych przewodów rurowych. W przypadku, gdy stosowane są tabliczki, nalepki lub kolorowe pierścienie, należy je umieszczać na wszystkich punktach charakterystycznych instalacji, jak końce rury, rozgałęzienia, otwory ścienne i sufitowe oraz armatura. Znacznie łatwiejsze jest znakowanie kompletnych przewodów rurowych. Norma DIN 2403 podaje kolory dla określonych grup przesyłanych czynników przepływających. Znakowanie za pomocą kolorów nie dotyczy rur układanych pod ziemią.

Oznaczenia kolorów rur plastikowych: Kolory dla przewodów rurowych w budynkach pojazdach i innych według DIN 2403

kolorydlaprzewodowrurowych

Tabela - Klasy Czystoci Powietrza