Spust kondensatu sterowany czasowo FLUIDRAIN-COMBO to połączenie zaworu elektromagnetycznego i elektronicznego timera zaprojektowanego do automatycznego usuwania kondensatu z układów sprężonego powietrza.