Części do podłączenia urządzenia piFLOW® do modułu odbiorczego, zwiększenia pojemności wsadu lub ochrony filtra.