Usługi dla przemysłu

W zakresie działalności naszej firmy oraz naszych kompetencji mieści się:

   • Wykonywanie stacji sprężarkowych i instalacji sprężonego powietrza     więcej...
   • Serwis sprężarek i stacji sprężarkowych powietrza i gazów    więcej...
   • Serwis eletrycznych napędów ustawczych i wielobrotowych oraz napędów pneumatycznych do zaworów i zasuw    więcej ...
   • Serwis pneumatyki, automatyki, mechaniki maszyn, urządzeń oraz instalacji    więcej...
   • Budowa systemów transportu pneumatycznego    więcej...
   • Urządzenia do próżniowego czyszczenia (odsysania) rdzenia kręgowego w uboju bydła, trzody i owiec    więcej...
   • Wdrażanie rozwiązań do próżniowego usuwania odpadów poubojowych    więcej...
   • Budowa nietypowych instalacji, maszyn i urządzeń które wykonujemy jako protoptypy     więcej....
   • Tworzenie instalacji gazowych (O, N, CO2) niskiego i wysokiego ciśnienia    więcej...