ControlAir L100

System poziomowania z rurką bąbelkową L100 jest całkowicie niezależnym przyrządem (system poziomu cieczy), wymagającym jedynie podłączenia do zasilania powietrzem lub gazem, rurki zanurzeniowej i źródła zasilania elektrycznego w celu zapewnienia dokładnego pomiaru poziomu. Ponieważ tylko stacjonarna rurka zanurzeniowa i gaz płuczący stykają się z cieczą, ten system jest idealny do zastosowań obejmujących niebezpieczne miejsca lub ciecze, które są wysoce korozyjne, lepkie, gorące (stopiony metal), wybuchowe, typu zawiesiny lub artykułów spożywczych. Niektóre z konkretnych zastosowań obejmują oczyszczalnie ścieków i oczyszczalnie ścieków dla gmin oraz śmieci do elektrowni. Ponadto, wyjście elektroniczne z L100 jest kompatybilne z prawie wszystkimi instrumentami analogowymi, w tym lokalnymi i zdalnie umieszczonymi wskaźnikami, komputerami, rejestratorami danych, rejestratorami i sterownikami.