ControlAir oferuje największy wybór precyzyjnych regulatorów ciśnienia pneumatycznego. Nasze precyzyjne regulatory zapewniają najwyższy dostępny poziom dokładności i powtarzalności regulacji oraz zaspokajają szeroki zakres zastosowań wymagających dokładnej kontroli ciśnienia w zmiennych warunkach pracy. Zastosowania obejmują urządzenia medyczne, mierniki powietrza, sprzęt diagnostyczny, maszyny do pomiaru współrzędnych, sprzęt do badania szczelności, maszyny półprzewodnikowe i sprzęt do kalibracji.