Przedłużacze zakończone szybkozłączką DN 7,2 z jednej strony oraz króćcem DN 7,2 z drugiej przeznaczone są do tłoczenia sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 20 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi 60 bar (w 20°C). Odporny na mgiełkę olejową. Zakres temperatur od -40°C do +70°C.