Ustawiony na wyzwalanie przy rosnącym lub malejącym sygnale kontrolnym, Mite 70 odpowietrza jeden port do atmosfery, podczas gdy blokuje ciśnienie w drugiej linii. Pozycja wyzwolenia jest następnie utrzymywana na czas nieokreślony do momentu przywrócenia sygnału sterującego i naciśnięcia przycisku resetowania ręcznego. Punkt wyłączenia można regulować w zakresie od 1 do 100 psi za pomocą prostego trzpienia śrubowego. Mite 70 może być również wyzwalany na żądanie z oddzielnego sygnału zdalnego. Użyj Mite 70, aby otworzyć zawory bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, uruchomić alarm podczas blokowania zaworu lub uruchomić zawory silnika membranowego, cylindry powietrzne lub inne siłowniki pneumatyczne.