Wał w konstrukcji przesunięto względem osi dysku (jest jego cięciwą nie średnicą) oraz względem kierunku przepływu (znajduje się za dyskiem). Podczas otwierania przepustnicy dysk traci kontakt z uszczelką po 0k. 3-4% otwarcia, co może powodować uszkodzenia uszczelnienia. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia się dysku dla uszczelek metal/metal w przypadku mediów z których wytrąca się osad np. kamień wapienny