Spust kondensatu sterowany czasowo TEC-11 to połączenie zaworu elektromagnetycznego i elektronicznego timera zaprojektowanego do automatycznego usuwania kondensatu z filtrów sprężonego powietrza i małych sprężarek dentystycznych (typu bezolejowego).