Seria ceramicznych zaworów kulowych cosmix jest rozwijana przez firmę Fujikin od 1975 roku. Zawory te są stosowane do zastosowań w temperaturze 200 ° C – jest to odporność na korozję o wysokim współczynniku twardości. Standardowe materiały to 99,5% tlenku glinu i dodatki. Dostępne są otwory różnicowe dla szerokiego zakresu wartości Cv.