Spusty kondensatu sterowane zegarem wysokociśnieniowym są przeznaczone do automatycznego usuwania kondensatu z systemów sprężonego powietrza do 500 barów. Seria FLUIDRAIN-HP-S jest przeznaczona do usuwania kondensatu z systemów sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem oraz systemów wymagających zaworów ze stali nierdzewnej (przemysł spożywczy itp.).