Zadzwoń do nas! +48 (22) 614-77-01|amt@polinski.com.pl

Pompy próżniowe

Pompa próżniowa, ekshaustor, ssawa – urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe.

Najważniejszymi parametrami pomp próżniowych są:

  • ciśnienie końcowe (najmniejsze ciśnienie jakie można uzyskać taką pompą),
  • szybkość pompowania oraz zależność tej szybkości od ciśnienia,
  • wydajność (mierzona zwykle w m3 wypompowywanego gazu w jednostce czasu).

Ważnym wyróżnikiem pompy jest maksymalne ciśnienie jakie może panować na wylocie pompy. Ze względu na to ciśnienie pompy można podzielić na:

  • pracujące przy ciśnieniu atmosferycznym,
  • pompy wymagające uzyskania próżni wstępnej.

Przejdź do góry